Sta stil bij je binnenwereld

Woltring Coaching stimuleert je introspectie en ontwikkelt je vermogen tot zelfreflectie. De coach is daarmee louter een katalysator, die je zelf je coachvraag laat formuleren, en je oplossing laat ontdekken. Uiteindelijk kun je alleen zelf de verandering daadwerkelijk te weeg brengen. Maar eerst moet je precies weten wat je anders wilt.

Onderzoek en ontdek

Vervolgens onderzoek je met je coach de vraag: wat maakt dat je daar nog niet bent? Wat houdt je tegen? Hoe houdt je de huidige situatie in stand? Op welke Y-splisting kies je steeds dezelfde richting? Hoe zet je jezelf telkens weer vast? Wat heb je nodig om wel in beweging te komen?

Experimenteer en ga op pad

Ieder van ons heeft blinde vlekken. Daar zijn we mens voor. Een mens handelt uit gewoontes, uiteindelijk onbewust. Gewoontes ontstaan niet voor niets: gedachten en gedrag automatiseren alleen als ze zo waardevol zijn dat ze telkens weer zinvol toegepast kunnen worden. Maar als omstandigheden veranderen, verliezen gewoontes hun waarde. Werken je tegen. Maar ja, daar ben je dan niet bewust meer van. Een coach is als onbevangen buitenstaander veel beter dan jij zelf in staat om deze gewoontes in denken en handelen te kunnen zien en te benoemen.

Waarom nog wachten. Start nu. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een intake gesprek.