Voor hoogbegaafden in senior leiderschapsposities die worstelen met wat hun organisatie van hen vraagt en wat voor henzelf wezenlijk is. Ik nodig je uit de complexiteit van de wereld te eren door je sturing te vereenvoudigen. Dit geeft je speelruimte. Je voelt je vrij om je leiderschap te delen. Je creëert een gezonde organisatie waarin mensen in welzijn functioneren. Hoge kwaliteit prestaties met lange-termijn werking zijn een vanzelfsprekend resultaat. Dit leef je voor. Je hebt impact en je geeft die impact door.

Voor hoogbegaafden in senior leiderschap, die

 • werkzaam zijn in het bedrijfsleven of de academische wereld als executive of leidinggevende professional
 • een academische inslag, een sterk rationele denkwijze en een onderbelicht gevoelsleven hebben
 • klem zitten tussen wat hun organisatie van hen vraagt en wat voor henzelf wezenlijk is
 • niet langer het extern gevraagde kunnen verenigen met het intern gevoelde
 • diens omgeving mee willen nemen in de eigen visie
 • en de ervaren afstand met anderen wil overbruggen

Voor wie:

 • zingeving belangrijk is
 • vervulling zoekt
 • zich verbonden wil voelen met anderen i.p.v. eenzaam op afstand
 • vaak sterk afweek van de norm
 • zich niet altijd thuis heeft gevoeld in deze wereld
 • zich diens gevoeligheid en creativiteit vaak niet kon toestaan
 • geen genoegen meer neemt met louter anders willen
 • er genoeg van heeft om te blijven waar je bent
 • daadwerkelijke verandering ambiëert.

Wil jij:

 • landen in jezelf?
 • de eenzaamheid voorbij, je verbonden voelen met je omgeving?
 • jouw omgeving meenemen in jouw visie?
 • jouw capaciteiten in kunnen zetten in dienst van jou waarden?

En:

 • vind jij ook dat de adviezen en oplossingen van anderen nooit werken?
 • of weet je eigenlijk wel dat je zo eigen-wijs bent dat je die nooit aanneemt?
 • zoek jij een coach die zich niet zo makkelijk door jou om de tuin laat leiden?

Waarom nog wachten. Start nu. Neem contact op voor meer informatie of voor een intake gesprek.