Caroline – “Ik creëer nu mooie kansen voor mijzelf.”

“Ik heb meer bereikt dan ik voor ogen had met de start van mijn coachingstraject. Ik heb een veel breder antwoord gekregen dan enkel mijn loopbaanvragen. De verkregen inzichten hebben mij veel gebracht: ik weet wat mijn doelen zijn, wie ik ben en wat ik wil en ben niet bang om keuzes te maken om daar te komen. Ik laat headhunters weten dat ik voor bestuurdersrollen beschikbaar ben, waardoor er nu veel geschikte banen op mij af komen.

Ik ben zeer tevreden met hoe het nu gaat. Ik leef gezonder, zit veel minder in mijn hoofd en er komen veel mooie kansen op mij af, die ik kieskeuriger en veeleisender afweeg. Vooral luister ik naar mijzelf. Naar mijn lichaam, mijn gevoel en mijn gedachten. En ik relateer zaken steeds opnieuw aan mijn missie: Wat is echt belangrijk? Zowel thuis als professioneel.”

– Director Operations, Multinational Financial Sector – Waardering executive coachingstraject: 9

Johan – “Ik voel mij toegerust om doortastend te handelen.”

“Voor het begin van het traject was ik erg gestresst, wat tot een crisis leidde. Het was met name frustrerend dat het niet lukte om nieuwe projecten binnen te halen. Ik heb me als coördinator terug moeten trekken omdat ik volledig vast zat, ik kreeg geen letter op papier. Daarom heb ik de mogelijkheid geopperd/aangegrepen voor een coaching traject. Wat ik wilde bereiken is dat ik weer met plezier zou werken, en aan het eind van elke dag met enige voldoening naar huis zou kunnen gaan.

Ik heb leren herkennen dat de neiging tot terugtrekken op veel vlakken voor mij kenmerkend is en dat het bijdraagt aan een gevoel van machteloosheid. In de eerste plaats ben ik nu steeds bewust bezig om me niet terug te trekken. Dat speelt in sociale situaties, en ook in potentiële conflictsituaties. Ik voel me beter toegerust om doortastender te handelen, waarmee de communicatie een stuk verbeterd is door duidelijker te worden. Ik ben ook consequenter met ‘energie’ om aan het gaan. Ik neem consequent pauzes en ik ben ’s avonds regelmatiger niet met werk bezig.

Ik ben wel veel een beetje positiever en duidelijk minder gestresst dan een jaar geleden. Dat komt voor een deel doordat ik een aantal projecten binnengehaald heb. Ook heeft de coaching een rol gespeeld. Ik voel me minder speelbal en heb het gevoel de touwtjes meer in handen te hebben. Mijn doelen zijn veranderd van overleven naar gemotiveerd begeleiden van studenten en onderwijs geven. Ik heb weer plezier in gezamenlijke activiteiten met mijn groep.

– Hoogleraar, Universiteit – Waardering executive coachingtraject: 8

 

Luka – “Ik heb meer ruimte voor mijzelf. Op naar een uitdagendere leidinggevende functie!”

“Wat dit traject mij heeft gebracht? Begrip, inzicht en de mogelijkheid om mijn talenten te gaan benutten. Ik heb meer bereikt dan dat ik voor ogen had van te voren. Ik was vooral op zoek naar een aantal antwoorden in relatie tot mijn identiteit en mijn kwaliteiten. Naast die antwoorden en daarmee ook de rust die ik zocht, heb ik ook kanten van mezelf leren kennen die ik nog niet kende en afscheid genomen van een aantal patronen die mij niet hielpen. Ik neem meer ruimte voor mezelf en ben beter in staat om mijn eigen behoeftes te herkennen en te uiten.

  • Nog steeds wil ik mezelf uitdagen en ‘iets betekenen in de wereld’. Alleen hoef ik niet meer altijd en overal het maximale uit te halen, waardoor er meer rust is in de manier waarop ik het doel wil behalen.
  • Mijn hoogbegaafdheid is nu meer een deel van mezelf geworden en daardoor minder relevant geworden. Ik heb niet meer zo zeer de behoefte om daar specifiek mee bezig te zijn.
  • Ik denk dat voor mij de ontdekking dat ‘boos’ zijn niet in mijn wezen zit, de meeste impact heeft gemaakt. Ik was er altijd van overtuigd dat het een kwestie van ‘ik tegen de rest van de wereld was’ en daar is heel weinig van over gebleven. Ook de overtuiging dat ‘ik niet zoveel met mensen had’ is volledig van de baan.
  • Ik ben rustiger geworden en meer zelfbewust. Ik neem meer ruimte voor mezelf in en ben beter in staat geworden om met mijn gevoelens om te gaan, ook als ze negatief zijn. Ik heb meer geduld in contacten met anderen, omdat ik me realiseer dat ik soms echt anders denk. Alleen al door die realisatie is het voor mij gemakkelijker om beter contact te maken.
  • Ik ben nog elke dag aan het leren en aan het verder ontdekken. Ik reflecteer regelmatig op mijn eigen gevoel en handelen. Af en toe even stil staan en me bewust worden van mezelf, daarmee probeer ik de focus te houden op mijn ontwikkeling.
  • Inmiddels ben ik via een Management Development traject de stappen aan het zetten naar een uitdagendere leidinggevende functie voor de toekomst. Ik heb in ieder geval de volgende stap helder en heb hiervoor ook de steun vanuit mijn omgeving. Door de realisatie dat ik wel degelijk wat met mensen heb, is hier veel meer duidelijk geworden.”

– Manager Politie, Waardering personal coaching traject: 9

 

Simon – “Chantal excels at combining an analytical and empathetic approach.”

“As a coach, Chantal excels at combining an analytical approach with an empathic one. She leads her coachee to come to grip with past choices and to identify underlying behavioral patterns. Her intense and systematic coaching style will suit the analytical and self-critical mind to a great extent.”

Historian