Sta stil bij je binnenwereld

Woltring Coaching stimuleert je introspectie en ontwikkelt je vermogen tot zelfreflectie. Jouw coach is daarmee louter een katalysator, die jou zelf jouw coachvraag laat formuleren, en jouw eigen oplossing laat ontdekken. Uiteindelijk kun jij alleen zelf de verandering daadwerkelijk te weeg brengen. Maar eerst moet jij precies weten wat jij anders wilt.

Onderzoek en ontdek

Vervolgens onderzoek jij met jouw coach de vraag: wat maakt dat jij daar nog niet bent? Wat houdt jou tegen? Hoe houdt je de huidige situatie in stand? Op welke Y-splisting kies jij steeds dezelfde richting? Hoe zet jij jezelf telkens weer vast? Wat heb je nodig om wel in beweging te komen?

Experimenteer en ga op pad

Ieder van ons heeft blinde vlekken. Daar zijn we mens voor. Een mens handelt uit gewoontes, uiteindelijk onbewust. Gewoontes ontstaan niet voor niets: gedachten en gedrag automatiseren alleen als ze zo waardevol zijn dat ze telkens weer zinvol toegepast kunnen worden. Maar als omstandigheden veranderen, verliezen gewoontes hun waarde. Werken jou tegen. Maar ja, daar ben je dan niet bewust meer van. Een coach is als onbevangen buitenstaander veel beter dan jij zelf in staat om deze gewoontes in denken en handelen te kunnen zien en te benoemen.

Waarom nog wachten. Start nu. Neem contact op voor meer informatie of een intake gesprek.