Vooroordelen

Veel hoogbegaafden kampen met een heel laag zelfbeeld. Vaak vinden ze zichzelf helemaal niet slim, verre van. De meesten hebben al vroeg ervaren dat hun manier van kijken, denken en antwoorden niet begrepen wordt door hun omgeving, en zelfs als fout bestempeld werd ook als dat niet zo was. Ook hun gretigheid en intensheid in nieuwsgierigheid werd al vaak vroeg afgestraft. Veel hoogbegaafden hebben al jong geleerd uit te kijken om zich als hoogbegaafd te afficheren naar anderen, impliciet cq. expliciet, uit angst voor negatieve reacties:

“Nou nou, niet zo bijdehand/arrogant/intens/…etc., ja.”
“Je vindt jezelf zeker heel wat/beter dan de rest.”
“Doe maar gewoon, hoor.”
“Hé, effe dimmen, hè!
“Niet zo serieus, ja?”

Een greep uit de vooroordelen die nog altijd onterecht leven:

Hoogbegaafd betekent hoogpresterend.

Nee. Er zijn vele sterk-onderpresterende wel-hoogbegaafden.

Hoogbegaafd betekent hoog IQ.

Nee de IQ-test heeft een vrij groot deel valse-negatieve uitkomsten.

Hoog IQ betekent hoogbegaafd.

Nee, daar is meer voor nodig: creativiteit en gerichte taakmotivatie (Renzulli)

Hoogbegaafden vinden zichzelf heel wat.

Nee, zeker niet: velen kampen met een uitermate laag zelfbeeld

Hoogbegaafden kunnen alles.

Nee. Hoewel hoogbegaafden vaak erg veel kunnen op meerdere gebeiden, hebben ook zij hun zwakkere kanten.