Sinds 2007 richt ik mij voornamelijk op de hoogbegaafdenpopulatie, omdat ik daar een grote affiniteit mee heb (zie Over Chantal Woltring) en zeer veel plezier uit haal.

Het begrip hoogbegaafd is er echter niet een zonder haken en ogen. Het heeft vele verschillende definities met intense discussies tussen voor- en tegenstanders van zienswijzen. De connotaties (positief & negatief) van het begrip zijn van strijdige aard als je de niet-hoogbegaafden en wel-hoogbegaafden populaties bekijkt, en er leven nog altijd een hoop vooroordelen die allang achterhaald zijn. Zowel bij hoogbegaafden zelf als anderen.