Elk mens heeft in principe alles al in zich om zijn/haar eigen wensen waar te maken en problemen op te lossen. Niemand kent jou beter dan jij jezelf kent. Wie is een ander dat hij jou vertellen kan wat jij doen moet? Niemand weet meer over jou, je achtergrond, je historie, je eigenschappen dan jij zelf.

Mensen vragen anderen om advies, verlangen een oplossing, maar als het puntje bij paaltje komt vinden ze het advies of de oplossing van een ander altijd niet geschikt voor hen zelf. Woltring Coaching geeft geen adviezen, biedt geen oplossingen aan. Woltring Coaching stelt vragen, zodat jij zelf je eigen adviezen en oplossing ondekt, formuleert en tot uitvoering brengt.

Zou je het zonder Woltring Coaching ook kunnen? Wellicht. Maar niet zo snel, en niet zo doeltreffend als met. Je eigen blinde vlekken zie je niet zonder de blik van een buitenstaander.

Waarom nog wachten. Start nu. Neem contact op voor meer informatie of een intakegesprek.